Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 5 of 5 (0 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:HistoriskSkogsexportFrnKalixlvdal AND subject:"Sangis"
[texts]Tvist om idfiske i Sangis 1757 - Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
Henric Henricius anför besvär över böndernas sätt att bruka idfisket i Sangis älv. Utdrag af häradsrättens protocoll hållit å vanlig tingstad i nederkalix Sochn d 14 juni år 1757. Herr capitainen ädle och wälbördige Henric Henricii påstående thet Idfiskebruket i Sangits elf icke såsom hitintills skedt, at hwar och en af grannarna, på hwad sätt och ställe the behagat utslagit sina Idgårdar, utan samfält borde brukas, finner häradsrätten althenstund Fendriken ädel och manh...
Keywords: idfiske; sangis; sangis älv; nederkalix; sangis bönder; historisk skogsexport från kalix älvdal; kalixbygdens forskarförenings arkiv
Downloads: 49
[texts]Hemmansköp - Filipsborgsarkivet
Försäljning av hemman nr.7 i Sangis by på del av Risön med tillhörande strand och vattenrätt till träpatron David Svanberg.
Keywords: kalix id 107; kalix avd f sangis; historisk skogsexport från kalix älvdal; fillipsborgsarkivet; filipsborg; sangis; risön; svanberg
Downloads: 119
[texts]Lagfart på hemmansköp - Filipsborgsarkivet
Försäljning av hemman nr.7 i Sangis by på del av Risön med tillhörande strand och vattenrätt till träpatron David Svanberg.
Keywords: kalix id 108-110; kalix avd f sangis; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; sangis; risön; svanberg
Downloads: 160
[texts]Hemmansköp - Filipsborgsarkivet
Försäljning av hemman nr.7 i Sangis by på del av Risön med tillhörande strand och vattenrätt till träpatron David Svanberg.
Keywords: kalix id 105-106; kalix avd f sangis; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; sangis; risön; svanberg
Downloads: 153
[texts]Köpebrev - Filipsborgsarkivet
Säljvillkor upprättat av bröderna Nils Albert och Wärner Rönnbäck.
Keywords: kalix id 111-113; kalix avd f sangis; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; rönnbäck
Downloads: 209
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts

Terms of Use (10 Mar 2001)